Alegerea terenului

ATUNCI CAND ACHIZIȚIONAȚI TERENUL TREBUIE SA LUAȚI ÎN CALCUL URMĂTOARELE ELEMENTE:
1) Situatia juridica a terenului: Mostenire, retrocedare, vanzare-cumparare, donatie, etc;
2) Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar). Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren.
3) Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc;
4) Terenurile mai mici de 150 mp sunt declarate neconstruibile, prin urmare pentru această
suprafață nu se poate obține Autorizație de Construire, decât pentru consolidarea casei deja existente și numai dacă aceasta este realizată din zidărie.
5) Forma terenului si vecinatatile:
Recomandat este ca latimea terenului sa fie minim 12m, dacă aceasta este mai mică de 12m, atunci trebuie elaborat un PUD. Acest plan se cere și în cazul în care nu se pot respecta din diferite motive, reglementările existente în PUG pentru zona respectivă. În general pentru București, procentul de ocupare la sol al terenului (POT) este de 45 – 60% , iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) este de 0,9 – – 1,3.
6) Accesul la teren: Latime, suprafata de contact drum de acces, deschiderea la acesta, mijloace de transport
7) Existenta utilitatilor si distanta fata de acestea: gaze, curent, apa, canalizare.
8 ) Situatia urbanistica a terenului: existenta unui plan de urbanism zonal (P.U.Z) sau a unui plan de urbanism general (P.U.G.); Sunt multe cazuri in care nu puteti construi pe tere,n deoarece planul de urbanism prevede constructia in viitor a unui drum exact pe terenul dumneavoastra. Ca sa evitati acesta situatie, mergeti la departamentul de urbanism al primariei de care tine terenul si intrebati de astfel de limitari.
9) Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo), solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii.

CADASTRU SI INTABULAREA
sunt formalitati care trebuiesc indeplinite atat la cumpararea unui teren, cat si a unei case. CADASTRUL certifica inscrierea in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie acesta casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare.

Inscrisul in Cartea Funciara (INTABULAREA) are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana; deci, dupa realizarea acestei etape esti efectiv proprietar pe un imobil.

 

TRECEREA IN INTRAVILAN
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, intravilanul localitatilor se stabileste prin Planul de Urbanism General (PUG). Asadar, inainte de a achizitiona un teren extravilan, este indicat sa verificati PUG-ul (cu cat distanta fata de intravilan este mai mare, cu atat mai “dificile” vor fi trecerea acestuia in intravilan si aducerea utilitatilor). Trecerea unui teren din extravilan in intravilan se face numai in baza unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), terenul fiind ulterior inclus in PUG. In vederea intocmirii unui PUZ, trebuie sa luati legatura cu un arhitect, pretul realizarii unui PUZ, precum si durata intocmirii acestuia variind in functie de complexitatea proiectului. Dupa intocmirea acestuia, PUZ-ul trebuie aprobat de autoritatea locala administrativa competenta (Consiliul local, judetean etc). Durata medie de obtinere: trei luni

Daca terenul se afla in circuitul agricol (intravilan agricol sau extravilan) este necesara obtinerea unui aviz de la Oficiul de Cadastru si Administratia Nationala a Îmbunatatirilor Funciare (A.N.I.F) pentru scoaterea terenului din circuitul agricol si trecerea acestuia in intravilan.

NATURA TERENULUI (GEO-TEHNIC):
Structura solului influenteaza in special adancimea de fundare. Un teren mai “moale”, sau pe care a fost aruncat moloz (cazul multor terenuri din jurul Bucurestiului) implica un cost semnificativ mai mare al fundatiei casei.